Om selskapet

Oddvar Lavik 

 

Nøkkelkvalifikasjoner: 
 
Bred og variert erfaring innen områder som: ledelses- team- personalutvikling,
forretningsutvikling og coaching.
 
Arbeidserfaring:
 
Topp- og mellomledelse.
Konsulent og rådgiving.
Styreledelse og styremedlem.
25 års erfaring med utviklingstiltak innen voksenopplæring.

 

 

 • Organisasjonsutvikling – organisasjon / drift / utvikling
  Selskapets livsyklus, restrukturering, felles virkelighetsoppfatning, organisatoriske grep, utfordringer i omstilling, mennesker i arbeid, jobbe smartere (80/20), til rett tid på rett sted (JIT), kultur og ukultur, møteledelse og møtestruktur, rolle- og ansvardeling, omdømme, informasjonsflyt, ansvarsdeling 

 • Arbeidsmiljøet
  Samhandling, arbeidsglede, holdninger, etikk, HMS (Helse, Miljø, Sikkerhet) stolthet, proaktive medarbeidersamtaler, den vanskelig personalsamtalen, sykefravær, teametablering og teamutvikling, medarbeiderutvikling og målinger 

 • Lederutvikling
  Ledergruppen, utvidet ledergruppe, nøkkelpersonell, mellomledere, hverdagsledelse, fra saksbehandling til ledelse, coaching 

 • Salgs- og serviceutvikling
  Salgssamtalen, møteforberedelse, telefonsalg, messesalg, fra saksbehandling til salg, presentasjonsteknikk og formidling, motivasjon 

 • Internskole
  Grunnutdanning og fagopplæring, målrettet opplæring, karriereplanlegging, trainee-program 

 • Rekruttering
  Utforming av stillingsinnhold, annonsering, tester, innstilling, utvelgelse og ansettelse 

 • Management for Hire
  Interimsledelse, gjennomføre lederoppgaver, prosjektledelse, omstillingstiltak

 • Styrearbeid og styreutvikling 
  Profesjonalitet i styret, styrets rolle, daglig leders rolle, lover og retningslinjer, styrekonsulent, saksforberedelse, møteledelse, styreportokollen

 

 

Arbeidsform - metode i virksomhetstilpasset tiltak::

 • Veksle mellom forelesning / innlegg, gruppearbeid og øvelser, rollespill og plenumsdiskusjoner
 • Prosessorientert som setter krav til aktiv deltakelse
 • Praktiske arbeidsoppgaver relatert til egen arbeidssituasjon og utvikling - hjemmoppgaver
 • Individuelle samtaler